ข่าวเด่น : การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC)

การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทน ASEAN-BAC เลขาธิการอาเซียน และผู้อำนวยการบริหารสำนักเลขาธิการ ASEAN-BAC เข้าร่วมการประชุมด้วย ภายใต้แนวคิดหลัก “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าที่ตึงเครียดระหว่างประเทศมหาอำนาจ และการเตรียมความพร้อมของอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) โดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันในฐานะประธานอาเซียนประกอบด้วย ความเชื่อมโยงในอาเซียน การเร่งสรุปผลการเจรจา RCEP การส่งเสริม MSMEs และเศรษฐกิจดิจิทัล