ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ

 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ (Plenary) โดยมีผู้นำจากประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมด้วย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต และเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคตของประชาคมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียนในทุกมิติ