ข่าวเด่น : งานเลี้ยงอาหารค่ำ “Malai Night” ค่ำคืนแห่งมาลัย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งานเลี้ยงอาหารค่ำ “Malai Night” ค่ำคืนแห่งมาลัย

งานเลี้ยงอาหารค่ำ “Malai Night” ค่ำคืนแห่งมาลัย

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำ “Malai Night” หรือค่ำคืนแห่งพวงมาลัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและคู่สมรสที่มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในงานดังกล่าวได้มีการนำเสนอการแสดงที่หลากหลาย โดยนำลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ มาผสมผสานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”