ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Summit) ผลักดันเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability)