ข่าวเด่น : การประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

การประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้นำอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34โดยมีผู้นำจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุม เพื่อผลักดันความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคบนพื้นฐานของหลักการ 3M (Mutual trust, mutual benefit และ mutual respect)