ข่าวเด่น : พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

                          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำและคู่สมรสจากประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ประธานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คณะทูตานุทูต ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม

                          นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินงานตามแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยต่อยอดจากสิ่งดี ๆ ที่อาเซียนได้สร้างในอดีต และมองไปสู่อนาคตเพื่อความสุขของชนรุ่นหลังที่จะเห็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ และความรุ่งเรืองต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งระบุว่า ความยั่งยืนในทุกมิติ หรือ Sustainability of Things (SoT) จะเป็นแนวทางใหม่ที่จะอยู่ในดีเอ็นเอของอาเซียนที่ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหน้า รวมทั้งกล่าวถึงการดำเนินงานของไทยตลอด 5 เดือนที่ผ่านมาในการสนับสนุนอาเซียนที่มั่นคงขึ้น มั่งคั่งขึ้น และยั่งยืนขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ไทย  การจัดทำกรอบปฏิบัติงานด้านขยะทะเลฉบับแรก การรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความมุ่งมั่นในการผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลง RCEP แล้วเสร็จในปีนี้ การใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ทั้งใน ACMECS ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองผ่านเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ การเสริมสร้างอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนผ่านการประกาศให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนในไทย

                          ผู้นำอาเซียนยังได้ร่วมยินดีในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์ทหารอาเซียนได้ร่วมเข้าเป็นองค์กรย่อยภายใต้ ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในภาคผนวกที่ 1 ของกฎบัตรอาเซียน และร่วมเปิดตัวคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียนภายใต้โครงการจัดตั้งระบบโลจิสติกส์ฉุกเฉินสำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียนที่จังหวัดชัยนาทด้วย

                          ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ มีการแสดงดนตรีจากวง C asean Consonant ซึ่งเป็นวงดนตรีที่รวบรวมนักดนตรีพื้นบ้านชื่อดังจากประเทศสมาชิกอาเซียน เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนและได้รับการยอมรับในระดับโลก การขับร้องประสานเสียงจากวงสวนพลู และการแสดงทางวัฒนธรรม “วิวิธอาเซียน” ซึ่งสะท้อนเรื่องราวผ่านการแสดงหนังใหญ่และหุ่นจากแต่ละประเทศสมาชิก ด้วยแอนนิเมชัน “รามาวตาร” จิตรกรรมฝาผนังมีชีวิตอีกด้วย