ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

                       

                       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือความร่วมมือภายใต้แนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา

*****