ข่าวเด่น : การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

การประชุมเตรียมการรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

                       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) โดยที่ประชุมมุ่งมั่นที่จะผลักดันการเจรจา RCEP ให้บรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด RCEP ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

******