ข่าวเด่น : H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

 

H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอล

ระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล

ในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล

                         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 H.E. Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน และนาย Gianni Infantino ประธานสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (FIFA) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลในอาเซียนไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ FIFA ในอนาคต โดยกำหนดความร่วมมือ 4 สาขา ได้แก่ ความมีน้ำใจนักกีฬา การกีฬาเพื่อการพัฒนา โครงการฟุตบอลฟีฟ่าสำหรับโรงเรียน และการเสริมสร้างขีดความสามารถของนักฟุตบอลมืออาชีพ

******