ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 49 ให้โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 49 ให้โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

              กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

             เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และมีนายอสิ ม้ามณี  รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีนคร และนายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ และนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ สาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

            ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 1,096 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 49 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

 

___________________________

 


 

ไฟล์แนบ