ข่าวเด่น : กรมอาเซียนจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียนจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

กรมอาเซียนจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ

“คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

              กรมอาเซียนจะจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเท

             โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘  โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็นหนังสั้น และคลิปวิดีโอ และระดับการประกวดเป็น ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดศึกษา และระดับบุคคลทั่วไป

             ผู้สนใจสามารถดูผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ที่ ASEAN Thailand Youtube Channel (https://www.youtube.com/channel/UCixQvmZH20VrSU5ePWpfDBQ)