ข่าวเด่น : เด็กไทยโชว์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เด็กไทยโชว์ไอเดียผ่านคลิปวิดีโอ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

                    ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา แต่การพัฒนาประชาคมอาเซียนรวมทั้งการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งและยังต้องดำเนินการต่อไป และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า และให้เกิดการรวมตัวในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025   ที่ต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์จากการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง ล่าสุดกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

                    นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน  กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความเห็นว่า อยากเห็นประชาคมอาเซียนพัฒนาต่อไปในทิศทางใด ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท ซึ่งผู้ให้ความสนใจ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 12 ผลงาน พร้อมนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสที่คนไทยจะได้รับจากประชาคมอาเซียน ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง”

                   น้องเบียร์ - ด.ญ.วริศรา อินทะเขื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในระดับมัธยมศึกษาครั้งนี้ เล่าว่า “ผลงานคลิปวิดีโอเรื่อง “น้ำไหลไปทั่วโลก Woven World” เล่าถึงเด็กผู้หญิงที่เติบโตมาในครอบครัวของการทอผ้าลายน้ำไหล และมีความต้องการที่จะบอกให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับรู้ถึงความสวยงามของผ้าทอดังกล่าว จึงใช้สื่อออนไลน์ที่ตนเองถนัดเผยแพร่เรื่องราวของผ้าลายน้ำไหลจนเป็นรับรู้อย่างกว้างขวาง

แนวคิดหลักหรือจุดเด่นของเรื่องที่ทำให้คว้ารางวัลนี้มาได้ อยู่ที่การนำศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายท้องถิ่นของคนกลุ่มเล็กๆ ที่มีเอกลักษณ์ความงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนช้อย ความประณีตด้านงานหัตถกรรมของเมืองไทย ที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าถึงปัจจุบัน มาถ่ายทอดผ่านสื่อโซเชียลให้คนทั่วอาเซียนได้เห็นถึงความรู้ความสามารถด้านงานศิลป์ของคนไทย เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยความงดงามเหล่านี้ก็ไม่เคยจางหายไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้สืบทอดกันต่อไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลัง”

                   ทางด้าน น้องบู๊ค - นายกิตติพัฒน์ จำปาทอง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เล่าถึงผลงานว่า “สำหรับการประกวดครั้งนี้ถูกกำหนดมาในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ดังนั้นเนื้อหาของคลิปจะนำเสนอถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนคือ ความก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคั่งพร้อมกัน เพราะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่สงครามเศรษฐกิจ ไม่ต่างอะไรกับการสู้รบ เพราะสงครามต้องจบด้วยการเอาชีวิต ส่วนสงครามเศรษฐกิจ ผู้ชนะคือคนที่ได้เปรียบเท่านั้น แต่บนสังเวียนเส้นทางแห่งประชาคมอาเซียนเราจะมาแก่งแย่งชิงดีกันเองไม่ได้ หากแต่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจกัน

สำหรับรูปแบบการนำเสนอผลงานคลิปวิดีโอเรื่อง “อาเซียนร่วมใจ” ได้แรงบัลดาลใจมาจากเพลงของอาเซียน ประกอบกับความเห็นส่วนตัวอยากจะทำผลงานออกมาในรูปแบบเพลง เพื่อให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจง่าย โดยเนื้อหาตั้งใจนำเสนอเรื่องการรวมตัวที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซียน และความหวังในการเป็นปึกแผ่น”

                    น้องอีฟ – นางสาวชนิษฎา อ่อนอรุณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าของรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 2 เล่าถึงผลงานว่า “สำหรับผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่า “See You Again แล้วพบกันใหม่” เล่าเรื่องราวของ “ลิลลี่” นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศสิงคโปร์ที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย และ “ต้น” เด็กชายชาวไทย ที่แอบชอบลิลลี่ แต่ด้วยภาษาทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างลำบาก ทำให้ต้นคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน และเมื่อเธอเรียนจบก็ต้องกลับสิงคโปร์ แต่แล้วเมื่อต้นได้เรียนวิชาสังคม เรื่องประชาคมอาเซียน ทำให้เด็กชายเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น จนสามารถสื่อสารกับลิลลี่ได้อย่างเข้าใจ

เนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของภาษาของคนไทย แต่เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ก็จำเป็นต้องพยายามฝึกฝนภาษาทางการอย่างภาษาอังกฤษให้มีความชำนาญ เพื่อใช้ในการสื่อสาร อีกทั้งเพื่อความก้าวหน้าธุรกิจ การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึงเรื่องของความรักอย่างเช่นตัวละครในคลิปดังกล่าว”

สำหรับน้องๆ เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามชมผลงานทั้ง 12 รางวัลของผู้ชนะในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ได้ที่ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA หรือ www.mfa.go.th/asean