ข่าวเด่น : การเข้าร่วมการสัมมนา ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain: Challenges and Opportunities ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การเข้าร่วมการสัมมนา ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain: Challenges and Opportunities ณ กรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี

เมื่อระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2560 คณะผู้แทนกรมอาเซียน นำโดยนางสาว ภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน เดินทางเยือนกรุงซันติอาโก สาธารณรัฐชิลี เพื่อเข้าร่วมการสัมมนา ASEAN and Pacific Alliance in Global Value Chain: Challenges and Opportunities ซึ่งนับเป็นกิจกรรมแรกที่จัดร่วมกันระหว่างอาเซียนและกลุ่ม Pacific Alliance หรือกลุ่ม PA ซึ่งประกอบด้วย ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู ภายหลังจากที่มีการรับรองเอกสาร ASEAN-PA Framework for Cooperation ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN-PA ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 ที่นครนิวยอร์ก
 

การสัมมนาครั้งนี้มีนาย Heraldo Munoz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของชิลี กล่าวเปิดงาน ร่วมกับนาง Ho Thi Kim Thoa รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม ในฐานะที่ประเทศชิลีและเวียดนามเป็นประเทศผู้ประสานงานของกลุ่ม PA และอาเซียน ตามลำดับ การสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่ม PA ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ อาทิ Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Asian Development Bank (ADB) และ American Development Bank (IAD) รวมทั้งคณะทูตต่างประเทศประจำชิลี นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมอภิปรายภาคธุรกิจจากประเทศสมาชิกของทั้งสองกลุ่ม อาทิ Thaifood Group (ประเทศไทย) Viettel (เวียดนาม) Crimson Logic (สิงคโปร์) Aje Group (เปรู) และ Renault (ชิลี) เป็นต้น 

ในการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญของ Global Value Chains หรือ การเพิ่มคุณค่า (value addition) ในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง IT, design, R&D, ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และนำมาซึ่งการแบ่งปัน know-how และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเปิด ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมระหว่างอาเซียนและกลุ่ม Pacific Alliance ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ที่มีประชากรรวมกันกว่า 800 ล้านคน ยอดการค้าและการลงทุนรวมกันกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สกรัฐ  และยอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รวมกันกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ