ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน

 

                  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ได้กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน (ASEAN Victims Against Drunk Driving Network Summit - VADD Summit) และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อุบัติเหตุทางถนน ภัยร้ายคุกคามประชาคมอาเซียน” โดยมี ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ผู้แทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในประเทศไทย 15 จังหวัด และเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม

                  เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับประเทศไทย นำโดยนายภัทรพันธ์ กฤษณา อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลวีลแชร์ทีมชาติไทยเป็นผู้ร่วมผลักดันการรวมตัวเป็นเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน ซึ่งผู้แทนจากประเทศสมาชิกได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้งเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เนื่องจากตระหนักถึงปัญหาที่ประเทศประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคประสบร่วมกันอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมมือกับมูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับภูมิภาคที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

                  ในการนี้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรต้องมีกลไกความร่วมมือ และส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้แทนจากเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจึงร่วมกันลงนามปฏิญญาต่อต้านการเมาแล้วขับ

                   หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับอาเซียนได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อร่วมกันถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช