ข่าวเด่น : การประชุมระหว่างคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับนาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่น : การประชุมระหว่างคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับนาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา