ข่าวเด่น : การประชุมระหว่างคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับนาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมระหว่างคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนกับนาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา