ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                 

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธาน เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30  ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเข้าร่วม ในวันที่ 29  เมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญซึ่งสอดคล้องกับของฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานอาเซียน คือ ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม และการส่งเสริมความเข้มแข็งในภูมิภาค