ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่นๆ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนแถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่นๆ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 ( 50th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting - AMM)    และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conference - PMC) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2560 โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพียงปีละครั้ง เพื่อเป็นเวทีในการหารือประเด็นความร่วมมืออาเซียนในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโส ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การประมงที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร สันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังจะได้เจรจาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยในการประชุมครั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2560 ในฐานะหัวหน้าคณะของไทย

            นายสุริยาฯ ได้ย้ำถึงบทบาทนำของไทยในอาเซียนในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ประสานงานในกรอบความร่วมมือที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ ซึ่งไทยได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์ของอาเซียน แนวคิดการจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Aging and Innovation เพื่อช่วยเหลือและบริการสังคมผู้สูงอายุในอาเซียน โดยบทบาทของไทยในเรื่องนี้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศและประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ รวมถึงหน้าที่ของไทยหลักของไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนที่ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีและแนวทางของอาเซียนที่จะนำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่สังคมที่มี “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และ “ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”