ข่าวเด่น : นางจูลี บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นางจูลี บิชอป (Julie Bishop) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

                 นางจูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ และในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งที่สองของนางบิชอป หลังจากการเยือนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

                 การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่มีความใกล้ชิดและจะครบรอบ ๖๕ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ ในการนี้ ในช่วงเช้าของวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางบิชอปจะเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง และลงนามในสมุดแสดงความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ

                ในการเยือนไทยครั้งนี้ นางบิชอปมีกำหนดเข้าพบหารือข้อราชการกับบุคคลสำคัญระดับสูงของฝ่ายไทยและเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยแห่งใหม่ รวมทั้งสถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนจะร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับเครือรัฐออสเตรเลียฉบับล่าสุดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียนครบ ๕๐ ปีที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย

               สำหรับการหารือกับบุคคลระดับสูงฝ่ายไทย นางบิชอปจะเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งพบหารือข้อราชการกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยประเด็นสำคัญที่จะมีการหารือได้แก่ การกระชับและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ความร่วมมือด้านการศึกษา และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยเฉพาะการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าในภูมิภาค