ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมรำลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน  และปาฐกถาพิเศษโดยนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีการต่างประเทศออสเตรเลีย  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมรำลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และปาฐกถาพิเศษโดยนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีการต่างประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียนร่วมกับสถาบันการต่างประเทศ   เทวะวงศ์วโรปการ จัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน และปาฐกถาพิเศษ “The 50th Anniversary of ASEAN Special Lecture Series” โดยนางจูลี บิชอป รัฐมนตรีการต่างประเทศออสเตรเลีย ระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ และผู้บริหารสถาบัน การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงาน โดยการปาฐกถาเป็นหนึ่งในนโยบายการทูตประชารัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน เน้นความสำคัญของอาเซียนต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับ อาเซียน ตลอดจนเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย       

            ในปาฐกถาพิเศษ นางจูลี บิชอป รัฐมนตรีการต่างประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งอาเซียน เห็นได้จากการช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค ซึ่งช่วยปูทาง  สู่กำเนิดการก่อตั้งอาเซียน โดยออสเตรเลียได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอาเซียนตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อปี 2510  ณ กรุงเทพฯ และเป็นประเทศคู่เจรจาแรกของอาเซียน เมื่อปี 2557 อาเซียนและออสเตรเลียได้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำขึ้นทุก 2 ปี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน คือ ความสัมพันธ์ระดับประชาชน ปัจจุบัน มีชาวออสเตรเลียเชื้อสายอาเซียนจำนวนกว่าหนึ่งล้านคนในออสเตรเลีย มีนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในออสเตรเลียจำนวนกว่า 1 แสนคน ในปี 2559

            มองไปข้างหน้า ออสเตรเลียเล็งเห็นว่า ประเด็นนวัตกรรมเป็นสาขาความร่วมมือที่อาเซียนและออสเตรเลียสามารถมีผลประโยชน์ร่วม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี Turnbull ได้มีข้อริเริ่มที่จะกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นผ่านการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ในปีหน้า และยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับไทยในปี 2562 ซึ่งไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน                                            

            ภายหลังเสร็จสิ้นปาฐกถาพิเศษ ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันสถาปนาอาเซียน     ณ วิเทศสโมสรส่วน 3 ตลอดจนร่วมชมนิทรรศการรำลึกครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ซึ่งจัดแสดงปฏิญญาอาเซียนจำลองบริเวณโถงวิเทศสโมสรด้วย

            การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณะทูต ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ และภาควิชาการ อนึ่ง การจัดปาฐกถาพิเศษครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของ “The 50th Anniversary of ASEAN Special Lecture Series” ที่กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการตลอดทั้งปี 2560 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน

----------------------------------------------