ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๐ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๐

              เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๐ (50th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting – AMM) ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
             ที่ประชุมรัฐมนตรีฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหลายเรื่อง ซึ้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นแกนกลางของอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น และมีการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจ และความไม่เชื่อมั่นในระบบภูมิภาคนิยม ที่ประชุมยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องมองไปนอกภูมิภาคและเสริมสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ บนพื้นฐานของความเคารพในหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ อาเซียนจะต้องเคารพในอธิปไตยของประเทศสมาชิก ไม่ก้าวก่ายในอธิปไตยซึ่งกันและกัน และมีเสียงเดียวกันในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของประเทศนอกภูมิภาค
 
              โดยที่ในปีนี้เป็นการฉลองครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการสถาปนาอาเซียน ที่ประชุมจึงได้มองย้อนกลับเพื่อรำลึกถึงความสำเร็จของอาเซียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่กรุงเทพฯ ในบรรยกาศและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของโลกซึ่งแบ่งออกเป็นสองค่ายอันเป็นผลจากสงครามเย็น จนกระทั่งปัจจุบันอาเซียนเป็นประชาคม ซึ่งมีประชากรถึง ๖๓๐ ล้านคน มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ประโยชน์ของการสร้างประชาคมอาเซียนตกถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามเอกสารที่สำคัญต่าง ๆ ของอาเซียน เช่น Initiative on ASEAN Integration (IAI) Work Plan III และ Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 เพื่อลดช่องว่างของระดับในการพัฒนะระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันให้มากขึ้น
 
               นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีโดยมีรัฐมนครีต่างประเทศอาเซียนแสดงความห่วงกังวลและผิดหวังเกี่ยวกับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของภูมิภาคและโลก รวมถึงได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาเซียนได้แสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี 
 
               อนึ่ง ในช่วงการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือทวิภาคีกับนายเมฟเลิต ชาวูโชลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๐ ในฐานะแขกของประธาน และได้เยี่ยมคารวะนายอาลัน ปีเตอร์ เอส คาเยตาโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานอาเซียนและเจ้าภาพการประชุม