ข่าวเด่น : นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day "อาเซียน สวนโมเดล 4.0" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day "อาเซียน สวนโมเดล 4.0" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้เกียรติเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day "อาเซียน สวนโมเดล 4.0" ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสวันอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนาความรู้ด้านอาเซียนการแข่งขันตอบปัญหา การประกวดเครื่องแต่งกายประจำชาติ ครอบครัวอาเซียน ตลาดนัดอาเซียน การแสดงทางวัฒนธรรม โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือการ์ตูน และของรางวัลอื่นๆ สำหรับคุณครูและนักเรียน และผู้เข้าร่วมงาน