ข่าวเด่น : ASEAN-EU Youth Camp for Sustainable Development ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ASEAN-EU Youth Camp for Sustainable Development

                                               -โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน – สหภาพยุโรป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน-
                   เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน   ในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน-สหภาพยุโรปเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูตานุทูตจากสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนและสหภาพยุโรปเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งอาเซียน และครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรปซึ่งไทย    เป็นประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน
                   ผู้แทนเยาวชน 38 คน จาก 19 ประเทศ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา    อย่างยั่งยืน ที่โครงการตามพระราชดำริ ณ จังหวัดเพชรบุรี การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดชลบุรี และ กทม. รวมทั้ง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา