ข่าวเด่น : กรมอาเซียนจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียนจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย

          กรมอาเซียนจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย        

           เยาวชนไทยร่วมใจเดินหน้าสร้างคลิปวิดีโอ ให้ความรู้ประชาคมอาเซียน ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งที่ 3 กับหัวข้อ50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเปิดให้เด็กไทยถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงในปีนี้ครบรอบ 50 ปี   ของการสถาปนาอาเซียน จึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน การใช้ประโยชน์จากโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากการรวมตัวกัน

            นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า “ปี 2560 เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ซึ่งประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่จะสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคที่เอื้ออำนวย        ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเห็นว่าอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน ทางกรมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียนให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมถ่ายทอดมุมมอง บทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้การเป็นประชาคมที่รวมกันเป็นหนึ่ง มีสันติภาพ ความมั่นคง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านคลิปวิดีโอในเรื่องราวต่าง ๆ”

             ด้าน นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า “กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน  ให้สาธารณชนทุกภาคส่วนได้รับรู้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปีนี้เป็นปีครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน ดังนั้นจึงได้กำหนดหัวข้อการประกวดที่พิเศษขึ้นกว่าเดิม คือ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”  โดยให้เยาวชนได้ร่วมถ่ายทอดมุมมอง บทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาครบ 50 ปี เพื่อสร้างการรับรู้และเน้นย้ำการเป็นประชาคมที่รวมกันเป็นหนึ่ง มีสันติภาพ ความมั่นคง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบผ่านคลิปวิดีโอในเรื่องราวต่าง ๆ

             โดยในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 38 ผลงาน  แต่ละผลงานสามารถถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองการก้าวสู่ยุคใหม่ของประชาคมอาเซียนได้อย่างชัดเจน  เข้าใจง่าย โดยผลงานที่ชนะจะได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท อีกทั้งผลงานต่าง ๆ ทางกรมอาเซียน จะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ รวมทั้งนำไปเผยแพร่ระหว่างการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร  พิธีเปิดโครงการห้องสมุดอาเซียน และการบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง  ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนที่ง่ายต่อความเข้าใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ความเข้าใจที่ยั่งยืน”

               นางสาววริศรา อินทะเขื่อน ตัวแทนจากทีมสถานีคนกล้า Sachannel โรงเรียนสา จังหวัดน่าน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา กับผลงานเรื่อง Smart Farmer กับมิสเตอร์กร” กล่าวว่า “เรื่องราว      ของคลิปวิดีโอจะเล่าถึง ครอบครัวหนึ่งที่มีอาชีพปลูกยางพารา แต่ด้วยปัญหาเรื่องราคาน้ำยางที่มีราคาต่ำ ส่งผลให้ครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงิน จึงต้องหาทางออกด้วยการค้นคว้าหาความรู้การปลูกต้นยาง  ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการเกษตร เกิดเป็น Smart Farmer นำไปสู่ทางออกทำให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

            สำหรับคลิปวิดีโอดังกล่าว ต้องการนำเสนอให้เห็นถึงโอกาสและความสำคัญของอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานให้เกษตรกรรมต่าง ๆ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้มากยิ่งขึ้น”

            นางสาวพีรดา ด้วงภู่ทิม จากทีมมดตะนอยฟิล์ม โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ คว้ารางวัลรองอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา กับผลงานเรื่อง Choice ทางเลือกและโอกาส” เล่าว่า “สำหรับคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด   ครั้งนี้ เล่าเรื่องราวของ ‘จี๊ด’ เด็กสาวที่มีความมุ่งมั่นกับการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ และประเทศในฝันที่จี๊ดต้องการไปศึกษาต่อคือ สหรัฐอเมริกา เพราะเป็นประเทศเจ้าของภาษา แต่เมื่อจี๊ดได้พบและแลกเปลี่ยนทัศนะคติกับครูคริส ครูสอนภาษาชาวฟิลิปปินส์ ที่อยู่เมืองไทยมากว่า 10 ปี  ทำให้จี๊ดเกิดแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นที่อยากจะขยายโอกาสและความรู้ด้านภาอังกฤษของเธอให้กับเด็ก ๆ  ในประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนในประชาคมอาเซียนเกิดความเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน

            ผลงานชิ้นนี้ต้องการนำเสนอถึงภาษาสากล ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญที่จะทำให้เราทุกคนสามารถเข้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ และทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังต้องการสื่อให้เห็นถึงการช่วยเหลือกัน และความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในประชาคมอาเซียน”

            นางสาวลลิล โพธิ์ศรี จากทีม The Origin มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน ระดับอุดมศึกษา กับผลงานเรื่อง “Tourism Hub : ท่องเที่ยวไทย ไปไกล  สู่อาเซียน” เล่าว่า “เป็นการเสนอเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการเที่ยวหนึ่งวันในกรุงเทพฯ ที่สะท้อนให้เห็นถึง              ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีระบบขนส่งที่เชื่อมโยงถึงกัน ทำให้ในหนึ่งวันสามารถเที่ยวได้หลายสถานที่

            ผลงานชิ้นนี้สื่อให้เห็นว่า การก้าวเข้าสู่อาเซียนตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทาย ในการนำประเทศไปสู่ การเป็น Tourism hub เพราะประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน จึงจะเป็นแหล่งดึงดูดการค้า การลงทุน โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ความสวยงามที่น่าค้นหา”

 

             สำหรับน้องๆ เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถติดตามชมและส่งต่อเรื่องราวดีๆ จากคลิปวิดีโอทั้งหมดของผู้ชนะในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ 50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย” ได้ที่ www.facebook.com/ASEANThailand.MFA หรือ www.mfa.go.th/asean

 

----------------------------------------------------------------

 

ไฟล์แนบ