ข่าวเด่น : นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าพบนาย Tommy Goh อดีตเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าพบนาย Tommy Goh อดีตเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้เข้าพบนาย Tommy Goh อดีตเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ

#ASEANThailand