ข่าวเด่น :  ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

         ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียนได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นที่จดจำในฐานะผู้มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาค และใช้ทุกโอกาสที่เอื้ออำนวยในการสร้างความตระหนักรู้และสะท้อนความสำคัญของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ท่านได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงการบรรยายเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของการสถาปนาอาเซียน  โดยเน้นย้ำเป้าหมายของอาเซียนที่ว่า “จะส่งเสริมการสร้างความสงบสุข เสรีภาพและความมั่งคั่ง” ตามที่ระบุไว้ในปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อครั้งก่อตั้งอาเซียน

          ท่านยังเป็นที่จดจำในฐานะผู้ผลักดันการเพิ่มบทบาทของสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือของอาเซียนในด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ

           กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียไปยังครอบครัวของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

           Dr. Surin Pitsuwan, former Foreign Minister of the Kingdom of Thailand and former Secretary-General of ASEAN, passed away on 30 November 2017. He is remembered by many as a visionary who was a regionalist at heart and used every opportunity to build greater awareness of and appreciation for ASEAN and, more recently, the ASEAN Community. He helped launched the 50th Anniversary of ASEAN Lecture Series in Thailand this year, by reminding all that the goal of ASEAN was to secure “for posterity the blessings of peace, freedom and prosperity”, as stated in the Bangkok Declaration establishing ASEAN. He is remembered as the Secretary-General who helped enhance the role of the ASEAN Secretariat including in the area of ASEAN cooperation in disaster management. The Department of ASEAN Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand mourns this loss and extends its deep condolences to his family