ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และเข้าร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๖๙ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย