ข่าวเด่น :  นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย