ข่าวเด่น :  นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีและผู้นำอาเซียน ร่วมงานวันสถาปนาสาธารณรัฐอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอินเดีย