ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เยือนไทยในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เยือนไทยในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

                 ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน เดินทางเยือนไทยเพื่อส่งเสริมการสร้างประชาคมอาเซียน และเตรียมการสําหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า

                 หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ แล้ว เลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ไทยจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งนำโดยเลขาธิการอาเซียนต่อไป อีกทั้งยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ใกล้ชิดจากเลขาธิการอาเซียนในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๑๒ รวมถึงประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การสูงวัยอย่างมีศักยภาพ และการจัดการภัยพิบัติ

                   ในวันเดียวกันนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เลขาธิการอาเซียน ทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ เลขาธิการอาเซียนยังได้พบกับนักการทูตของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย

                   อนึ่ง ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔ มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า เนื่องจากเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสด้านการเศรษฐกิจอาเซียน (ซีออม) ของบูรไน ดารุสซาลามมาก่อน ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา เมื่อปีที่แล้ว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตามกฎบัตรอาเซียน เลขาธิการอาเซียนมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี ซึ่งจะครบกำหนดวาระในปี ๒๕๖๕