ข่าวเด่น : งานเปิดตัวหนังสือ “50 ปีของไทยในอาเซียน” งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 : โอกาสและความท้าทาย” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งานเปิดตัวหนังสือ “50 ปีของไทยในอาเซียน” งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 : โอกาสและความท้าทาย”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  หลังเสร็จสิ้นพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาและพิธีเปิดงานวันอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2561 ได้แก่ งานเปิดตัวหนังสือ “50 ปีของไทยในอาเซียน” งานเสวนาวิชาการในหัวข้อ “วาระประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 : โอกาสและความท้าทาย” รวมถึงการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Ministry of Foreign Affairs celebrated ASEAN Day 2018 with a variety of activities including the launch of book titled “Fifty Years of Thailand in ASEAN”, a seminar on “Thailand’s ASEAN Chairmanship: Challenges and Opportunities”, and ASEAN Quiz for high school students.