ข่าวเด่น : 	อธิบดีกรมอาเซียนแจ้งความพร้อมของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในระหว่าง การอภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562”  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนแจ้งความพร้อมของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในระหว่าง การอภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562”

            อธิบดีกรมอาเซียนแจ้งความพร้อมของไทยในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในระหว่าง
การอภิปรายในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562”

                

                   เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ร่วมเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน พ.ศ. 2562” ที่อาคารรัฐสภา 1 จัดโดยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายสุริยาฯ ได้แจ้งความพร้อมในการเตรียมการ ของไทยสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า ตลอดจนประเด็นที่ไทยจะให้ความสำคัญ และผลักดันพร้อมกับอาเซียน อาทิ การสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับความท้าทายในอนาคต

                  อนึ่ง ได้มีการหารือกันอย่างกว้างขวางในระหว่างการสัมนนา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายกวี จงกิจถาวร ประธาน Southeast Asian Press Association (SEAPA)
เป็นผู้ร่วมอภิปราย และนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการอภิปรายดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีหน้า

----------------------