ข่าวเด่น : คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ร่วมกับสถาบันการทูตของคูเวตจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ร่วมกับสถาบันการทูตของคูเวตจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน

          เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๑ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต  (ASEAN Committee in Kuwait – ACK) ร่วมกับสถาบันการทูตของคูเวต (Saud N. Al-Sabah Kuwait Diplomatic Institute-KDI) จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียน “Getting to know more about ASEAN : A Community of Opportunities” ณ โรงแรม Crowne Plaza โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประมาณ ๑๖๕ คน

          งานสัมมนาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในคูเวต ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างอาเซียนและคูเวต เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเข้าใจอันดีของประชาคมอาเซียนในคูเวต รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยในอาเซียน ผู้ร่วมบรรยายในงานสัมมนา ได้แก่ นางสาวอุศณา พีรานนท์ รองอธิบดีกรมอาเซียน นาย Trinh Minh Manh เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำคูเวต Associate Professor Mark Speece จาก American University of Kuwait และ Dr. Ibrahim Al-Hadban จาก Kuwait University หัวข้อการบรรยายครอบคลุมภาพรวมและโครงสร้างของอาเซียน หลักการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ GCC และอาเซียนกับคูเวต โดยได้มีการจัดซุ้มอาหารอาเซียนและนิทรรศการของประเทศอาเซียนสำหรับแขกผู้มีเกียรติด้วย

          คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ประกอบด้วย ออท. ประเทศอาเซียนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในคูเวต ได้แก่ บรูไนกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม 

          แขกภายในงานประกอบด้วย H.E. Ambassador Abdulaziz Al-Sharekh ผู้อำนวยการของ KDI ออท. จากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย เนปาล และเจ้าหน้าที่การทูตจากจีน ญี่ปุ่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับ    เอมิเรตส์ ฯลฯ ผู้แทนจาก Kuwait Fund for Arab Economic Development, Kuwait Chamber of Commerce and Industry นักศึกษาจาก American University และ Kuwait University

          การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับอาเซียนครั้งแรกในคูเวต ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีสื่อมวลชนสนใจเข้าทำข่าวกันอย่างคับคั่งประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในคูเวตและสถานีโทรทัศน์ Kuwait TV