ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนได้แถลงข่าวสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33  และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่น : อธิบดีกรมอาเซียนได้แถลงข่าวสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

                     เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้แถลงข่าวสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33   และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์