ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์

       ด้วยเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับ นายทีโอโดโร โลเปซ ล็อกซิน จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ตามคำขอของฝ่ายฟิลิปปินส์ ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่สิงคโปร์

      ในการพบหารือครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในปี ๒๕๖๒ ความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ (Joint Commission on Bilateral Cooperation: JCBC) และคณะกรรมการร่วมด้านการค้า (Joint Trade Committee: JTC)ในปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการกำหนดวันสำหรับการประชุมดังกล่าวที่ทั้งสองฝ่ายสะดวกต่อไป

      ในโอกาสนี้ ฟิลิปปินส์ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในการรับตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อแนวทางที่ฟิลิปปินส์ได้วางไว้ในการเป็นประธานอาเซียนเมื่อ ๒๕๖๐ และแนวทางของสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย