ข่าวเด่น :  นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจ และการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit : ABIS) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจ และการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit : ABIS)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจ และการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit : ABIS) ในหัวข้อ “Business and Investment in Thailand and ASEAN⁠ ⁠” ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 33 ที่สิงคโปร์