ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารผลลัพธ์การประชุมภายใต้กรอบอาเซียนและแนวทางการปฏิบัติทางกฎหมายภายในประเทศและหารือเกี่ยวกับแผนงานการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Deliverables) ตลอดจนเตรียมการผลักดันประเด็นด้านสารัตถะในกรอบการประชุมอาเซียนในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนใน ปี 2562  ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียนในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียงกัน