ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมอาเซียนและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมอาเซียนและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

               เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมอาเซียนและคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

                ในโอกาสนี้ เลขาธิการอาเซียนได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย และทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึงแนวทางที่จะผลักดันประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยให้ความสำคัญในปี 2562 ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability: ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคด้านเส้นทางคมนาคมและการเงินการคลัง เป็นต้น