ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561   ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย  โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยจะขับเคลื่อนในช่วงการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ได้แก่  เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อลดความไม่เท่าเทียมด้านศรษฐกิจ  การส่งเสริมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศแบบอัตราเดียว (International Mobile Roaming Single Tariff) หรือราคามาตรฐาน (flat rate) ไปสู่การเป็น zero rate  เมืองอัจฉริยะ (ASEAN Smart City) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)  ซึ่งเลขาธิการอาเซียนยินดีกับผลสำเร็จของไทยในการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับหมู่บ้าน (Digital Village) ของไทย   นอกจากนี้ ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านดิจิทัลของอาเซียน  (ASEAN Digital Ministers’ Retreat) ในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม 2562 ที่ประเทศไทย

 

On 20 December 2018, H.E. Dato Lim Jock Hoi,  ASEAN Secretary-General paid a courtesy call on H.E. Dr. Pichet Duronkaveroj,  Minister of Digital Economy and Society during the former’s visit to Thailand.  Both sides discussed priority issues under Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019, which included the promotion of digital economy to reduce economic inequality, the International Mobile Roaming Single Tariff, ASEAN Smart City, E-Commerce and Cyber Security.  The ASEAN Secretary-General took note with appreciation of Thailand’s success in launching  the Pracharat Internet Project that aims to expand the internet broadband network to cover all areas throughout Thailand.  In addition, Thailand will host  the ASEAN Digital Ministers’ Retreat in April or May 2019.