ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย   ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย  โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยจะขับเคลื่อนในช่วงการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562  ได้แก่ (1) การสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปี 2562 ตามมติการประชุมผู้นำ RCEP ครั้งที่ 2  (2) การส่งเสริมปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม วิสาหกิจกลางย่อมและย่อย รวมถึงการใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ

            On 20 December 2018, H.E. Dato Lim Jock Hoi,  ASEAN Secretary-General paid a courtesy call on H.E. Mr. Sontirat Sontijirawong,  Minister of  Commerce during the former’s visit to Thailand.  Both sides had a constructive discussion on the ASEAN Economic Community’s priority deliverables under Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019, which included the support for the conclusion of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) negotiations in 2019, the promotion of 4IR for enhanced ASEAN’s connectivity through Trade, Investment and Tourism.  Other key priorities discussed were how to advance Human Capital Development, Innovation, SMEs and full implementation of the ASEAN Single Window in the 10 ASEAN Member States during Thailand’s Chairmanship.