ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งที่ไทยจะขับเคลื่อนในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ได้แก่ (1) การขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ (2) การขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยบนท้องถนน (3) การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน และ (4) เมืองอัจฉริยะของอาเซียน

On 20 December 2019, H.E. Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN, called on H.E. Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport during his recent visit to Thailand. Both sides discussed priority issues under Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019 including (1) land, air and sea transport; (2) public transportation and road safety in ASEAN; (3) support for the Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC 2025) and (4) ASEAN’s Smart Cities to ensure seamless connectivity and that no one is left behind.