ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้พบหารือกับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้พบหารือกับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน ได้พบหารือกับพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวคิดหลัก แนวทางขับเคลื่อน ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการจัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ 4 แห่ง ตลอดจนเอกสารผลลัพธ์ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ซึ่งดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย ได้แสดงความสนับสนุน นอกจากนี้ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย ได้เน้นความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเยาวชนและการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

               H.E. General Anantaporn Kanjanarat, Minister of Social Development and Human Security, met with H.E. Dato Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN, on 20 December 2018 at the Ministry of Social Development and Human Security. Both sides discussed the theme, strategic drivers, deliverables, including the establishment/development of 4 centres, as well as outcome documents during Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019, for which H.E. Dato Lim Jock Hoi expressed his support. H.E. Dato Lim Kock Hoi also emphasised a need to focus on important areas such as humanitarian assistance in response to natural disasters as well as youth and education, especially digital technology and Technical and Vocational Education and Training (TVET).