ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 18 มกราคม 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 18 มกราคม 2562

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat)

วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand, chaired the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat, the first ministerial-level meeting held under Thailand’s ASEAN Chairmanship to discuss priorities and direction of ASEAN for 2019

 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 เพื่อหารือและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนอาเซียนในปี 2562 ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง (18 มกราคม 2562)

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH