ข่าวเด่น : การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working Dinner) 17 มกราคม 2562 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working Dinner) 17 มกราคม 2562

การหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำ

สำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Working Dinner)

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียใหม่

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน (Working Dinner) เพื่อหารือเตรียมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ในวันที่ 18 มกราคม 2562

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH