ข่าวเด่น : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  สำนักงานเลขานุการกรม ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขานุการกรม

 

      กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดในการรับสมัครปรากฎตามเอกสารแนบท้าย

      ทั้งนี้ ปิดรับใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ไฟล์แนบ