ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานวันอาเซียนและวันครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์-เลสเต ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานวันอาเซียนและวันครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์-เลสเต

              เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตบรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยในติมอร์-เลสเต ได้ร่วมกันจัดงานวันอาเซียนและวันฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยมี คณะทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในติมอร์ฯ หน่วยงานภาครัฐของติมอร์ฯ และชุมชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนในติมอร์ฯ ประมาณ ๑๕๐ คน เข้าร่วมงานวันอาเซียนและวันครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำติมอร์ฯ โดยมีนาย Roberto Sarmento de Oliveira Soares  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ เป็นแขกเกียรติยศ  
              นาย Soares ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียนซึ่งได้พัฒนาเป็นกลไกสำคัญทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ซึ่งติมอร์ฯ เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังมิได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน และยืนยันว่าติมอร์ฯ ได้ดำเนินการตามพันธกรณีต่าง ๆ ครบถ้วนและพร้อมจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน โดยรัฐบาลติมอร์ฯ ชุดใหม่ที่จะเข้ารับหน้าที่ในเร็วๆ นี้ก็จะยังคงยึดมั่นหลักการที่จะนำติมอร์ฯ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
              ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำติมอร์ฯ  ได้ร่วมกันจัดอาหารและเครื่องดื่มประจำชาติไปร่วมในงานเลี้ยงรับรอง สำหรับอาหารไทย คือ ผัดไทยกุ้งและวุ้นผลไม้กระทิ โดยในระหว่างงานเลี้ยงรับรอง คณะนักร้องประสานเสียงได้ขับร้องเพลงต่าง ๆ จากประเทศอาเซียน