ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

           เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุชาติ เลียงแสงทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ภริยา ทีมประเทศไทยฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งสมาคมอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงอิสลามาบัด ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ
           โดยมีนาง Tehmina Janjua ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็นแขกเกียรติยศ มีแขกเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ คน ซึ่งประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ข้าราชการปากีสถานระดับสูง สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนและครอบครัว โดยกิจกรรมในงานดังกล่าวได้แก่ พิธีเชิญธงอาเซียนและธงประเทศอาเซียน การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในงานฉลอง การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและการเลี้ยงรับรองอาหารประจำชาติอาเซียน