ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวต ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูตอาเซียนเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวต

            เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Khaled Sulaiman Al-Jarallah รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคูเวตในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีก่อตั้งอาเซียน ในช่วงของการหารือ เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำคูเวตได้เล่าถึงพัฒนาการของอาเซียน บทบาทสำคัญของอาเซียนในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม