ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการอาเซียน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งที่ ๕ ของคณะกรรมการอาเซียน

            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการอาเซียน ณ คูเวต ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ครั้งที่ ๕ ที่ Kuwait Hunting and Equestrian Club’s Bowling Lanes ในเขตมูร์บารัค การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบห้าสิบปีการก่อตั้งอาเซียน โดยอาเซียนได้เชิญประเทศพันธมิตรอาเซียน ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิงด้วย กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ยังช่วยเสริมสร้างไมตรีจิตรระหว่างประเทศพันธมิตรและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาเซียนในประเทศเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดี