ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ Al Hussein Cultural Centre ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ Al Hussein Cultural Centre

               เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนในกรุงอัมมาน ประกอบด้วยบรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ Al Hussein Cultural Centre โดยได้เชิญนาง Lina Annab รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณสถานจอร์แดนเป็นเกียรติยศ และมีกงสุลกิติมศักดิ์สิงคโปร์ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดน เทศบาลกรุงอัมมาน คณะทูตในกรุงอัมมาน และประชาชนชาวจอร์แดนเข้าร่วมงานประมาณ       ๕๐๐ คน
               โดยได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศอาเซียน การแสดงวัฒนธรรม และอาหารคาวและหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมและรับประทาน ทั้งนี้ ชุมชนไทยในจอร์แดนได้แสดงชุดรำวงวันลอยกระทงและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผัดไทยและสาคูกะทิไปเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานด้วย