ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียนในอาร์เจนตินา ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : การจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี อาเซียนในอาร์เจนตินา

             เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส ในฐานะประธานสอท. ประเทศอาเซียน ได้ร่วมกับสอท.อาเซียนในอาร์เจนตินา อีก ๔ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดงาน ASEAN Day  ณ หอประชุม Manuel Belgrano กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา  
             นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสได้กล่าวสุนทรพจน์เปิด  ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติอาเซียน  วัตถุประสงค์ของจัดงานวันครบรอบ ๕๐ ปีของการสถาปนาอาเซียน และความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างอาเซียนกับอาร์เจนตินา โดยมี นาย Daniel Raimondi  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา ได้กล่าวตอบ 
              กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์ ๕๐ ปีอาเซียน  การแสดงนาฏศิลป์ ของ ๕ ชาติ นิทรรศการภาพถ่าย ๕ ชาติ  (เน้นถึงประวัติความสัมพันธ์ในทุกมิติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแต่ละประเทศกับอาร์เจนตินา) บูธอาหารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ มีคณะทูตานุทูต ข้าราชการระดับสูงและบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ/หน่วยราชการอื่น ๆ อาจารย์และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายมิตรของแต่ละสอท.ฯ  ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ประมาณ ๓๐๐ ราย
              ในการนี้ สอท.ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  จัดส่งคณะนาฏศิลป์ไทย (The Thai Performing Arts of Los Angeles) จำนวน ๔ ราย เดินทางไปร่วมดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากให้กับผู้เข้าร่วมงาน