ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาและคณะทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน ร่วมกันจัดงาน ASEAN-EU Anniversary Concert ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาและคณะทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน ร่วมกันจัดงาน ASEAN-EU Anniversary Concert

                 เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาและคณะทูตสหภาพยุโรปประจำอาเซียน ได้ร่วมกันจัดงาน ASEAN-EU Anniversary Concert ที่โรงแรม Kempinski กรุงจาการ์ตา งานคอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสอง โดยแขกเข้าร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ทีมประเทศไทย และชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน
                 งานคอนเสิร์ตครั้งนี้ ฝ่ายอาเซียน ประกอบด้วยการแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยวง C ASEAN Consonant และฝ่ายสหภาพยุโรป ประกอบด้วย การแสดงเปียโนโดย ด.ญ. Fong Jean Ann ชาวสิงคโปร์ นาย Radostin Todorov Kirchev ชาวบัลแกเรีย การแสดงดนตรีออเครสตราโดยวง Baltic Neopolis Orchestra จากโปแลนด์ และวงประสานเสียง Slaviana Choir จากอินโดนีเซีย